ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

PHẠM VI THÍCH HỢP CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với website chính thức của Kobler Việt Nam. 

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Kobler như dưới đây.

Thông qua việc truy cập hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của website của Kobler Việt Nam, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang website này.

Kobler chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

 • Bản quyền trí tuệ liên quan của tất cả nội dung bao gồm trên website này, bao gồm nhưng không giới hạn chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video, hoạt hình, thương hiệu, bảng biểu, giao diện trực quan và mã máy tính (“nội dung”), thuộc sở hữu của Kobler hoặc Kobler được ủy quyền hợp pháp và sử dụng. Trừ khi có quy định rõ ràng bằng văn bản khác, nếu chưa được sự đồng ý trước bằng văn bản của Kobler, bạn không được sử dụng nội dung của website này dưới bất cứ hình thức nào với bất cứ mục đích thương mại nào.
 • Bạn có thể tải xuống các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Kobler do Kobler cung cấp trên website này, nhưng không được dùng cho mục đích thương mại, và không được tiến hành sửa đổi các thông tin trên, và tiến hành bảo đảm và mô tả tiếp theo đối với các thông tin nói trên và văn bản có chứa thông tin, và phải bảo lưu tuyên bố quyền lợi hợp pháp của Kobler…

NỘI DUNG 

Quyền và trách nhiệm của Kobler  

 • Kobler có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
 • Kobler có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
 • Kobler có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.
 • Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Kobler Việt Nam. Theo đó, Kobler không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.
 • Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Kobler. Kobler cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, Kobler sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Kobler không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Kobler được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.
 • Kobler được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Kobler không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.
 • Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa Kobler sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.
 • Kobler có quyền từ chối một số thông tin, tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Quyền và trách nhiệm của người dùng 

 • Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Kobler; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Kobler.
 • Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Kobler và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên Kobler không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
 • Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 • Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.
 • Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Kobler Việt Nam và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Kobler có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.